ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับการตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินการตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ

ร่วมรับการตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินการตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประ…

[ 19-02-2561 ] Hits:5

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

[ 19-02-2561 ] Hits:4

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหั…

[ 16-02-2561 ] Hits:5

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

[ 15-02-2561 ] Hits:5

ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมา…

[ 13-02-2561 ] Hits:5

ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ…

[ 12-02-2561 ] Hits:16

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สภาพทั่วไป

Share

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ 12 กิโลเมตร

อาณาเขต

     ทิศเหนือ จดเขตตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
     ทิศใต้ จดเขตตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
     ทิศตะวันออก จดเขตตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
     ทิศตะวันตก จดเขตตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ

เนื้อที่

     พื้นที่ทั้งหมด 23,648 ไร่ หรือ 37.84 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบติดกับแม่น้ำมูล มีแหล่งน้ำผิวดินหลายแห่ง เป็นแหล่งน้ำตื้นเขิน ป่าไม้มีสภาพสมบูรณ์ ชาวบ้านได้อนุรักษ์ให้เป็นป่าชุมชนระดับตำบล ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางบางส่วน เป็นถนนคสล.บางส่วนและบางส่วนยังเป็นถนนลูกรัง

จำนวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน

     จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 ถึง หมู่ 20


ประชากร

     ประชากรทั้งสิ้น 10,570 คน แยกเป็นชาย 5,325 คน หญิง 5,325 คน แยกตามหมู่บ้าน ดังนี้

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

     ประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องจักรสาน การทำไม้กวาดทางมะพร้าว แคร่ไม้ไผ่ ไม้เสียบลูกชิ้น ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังมีประชากรบางส่วนอพยพไปทำงานต่างจังหวัด

หน่วยธุรกิจ

     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 18 แห่ง
     โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
     โรงสี 45 แห่ง

สภาพทางสังคม

การศึกษา

     โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
     โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส ) 2 แห่ง
     สถานที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน-ห้องสมุดประชาชน 20 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

     วัด/สำนักสงฆ์ 13 แห่ง

สาธารณสุข

     สถานีอนามัยประหมู่บ้าน/ตำบล 2 แห่ง
     สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

     มีถนนลาดยาง 3 สาย ผ่าน 11 หมู่บ้าน
     มีถนนลูกรัง 3 สาย ผ่าน 8 หมู่บ้าน
     มีถนนคอนกรีต

การโทรคมนาคม

     ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 30 ตู้

การไฟฟ้า

     มีไฟฟ้าเข้าถึง 20 หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้ 1,648 ครัวเรือน ยังไม่ครบทุกครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ลำน้ำ-ลำห้วย 2 สาย
     บึง-หนองและอื่นๆ 7 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     ฝาย 2 แห่ง
     บ่อน้ำตื้น 357 แห่ง
     บ่อโยก 45 แห่ง
     อื่น ๆ (สระน้ำ) 8 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

     มีป่าไม้ลักษณะป่าชุมชน
     แหล่งน้ำธรรมชาติมีแม่น้ำมูลไหลผ่าน 6 หมู่บ้าน

มวลชนจัดตั้ง

     ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน
     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 รุ่น 200 คน