ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวาย

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวา…

[ 14-12-2560 ] Hits:3

 ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น (ปั่นจักรยาน ปั่นผักและผลไม้ ปั่นงาน) ปั่นชมแม่น้ำสองสี

ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น (ปั่นจักรยาน ปั่นผักและผลไม้ ปั่นงาน) ปั่นชมแม่น้ำสอ…

[ 13-12-2560 ] Hits:3

ร่วมเตรียมสถานที่เส้นทางเสด็จสำรองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดพักรถ หน่วยงานต่างๆเพื่อความสะดวกเส้นทางเสด็จ

ร่วมเตรียมสถานที่เส้นทางเสด็จสำรองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง…

[ 09-12-2560 ] Hits:3

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2560

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุ…

[ 06-12-2560 ] Hits:7

ร่วมนำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ

ร่วมนำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธา…

[ 06-12-2560 ] Hits:4

ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

[ 06-12-2560 ] Hits:5

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ติดต่อเรา

Share

งานบริการส่วนรวม

1. สำนักงานปลัด เบอร์โทรศัพท์ 045-855251-2

 • 1.1 งานบริหารงานทั่วไป
 • 1.2 งานนโยบายและแผน
 • 1.3 งานบริหารงานบุคคล
  • - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • - แผนพัฒนาสามปี
  • - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 1.4 งานกฏหมายและคดี
 • 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทรศัพท์ 045-855253

2. กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 045-855255

 • 2.1 งานการเงิน
 • 2.2 งานบัญชี
 • 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 • 2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
 • 2.5 งานทะเบียนพาณิชย์
 • 2.6 งานแผนที่ภาษี

3. กองช่าง เบอร์โทรศัพท์ 045-855252

 • 3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
 • 3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 • 3.3 ฝ่ายผังเมือง
 • 3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 045-855252

 • 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 4.2 ด้านโรงเรียน
 • 4.3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
 • 4.4 ด้านกีฬา
 • 4.5 ด้านสภาเด็กและเยาวชน

5. กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรศัพท์ 086-4600806

 • 5.1 ด้านสวัสดิการสังคม
 • 5.2 งานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 • 5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

พิกัด/แผนที่ GPS