ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวาย

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวา…

[ 14-12-2560 ] Hits:3

 ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น (ปั่นจักรยาน ปั่นผักและผลไม้ ปั่นงาน) ปั่นชมแม่น้ำสองสี

ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น (ปั่นจักรยาน ปั่นผักและผลไม้ ปั่นงาน) ปั่นชมแม่น้ำสอ…

[ 13-12-2560 ] Hits:3

ร่วมเตรียมสถานที่เส้นทางเสด็จสำรองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดพักรถ หน่วยงานต่างๆเพื่อความสะดวกเส้นทางเสด็จ

ร่วมเตรียมสถานที่เส้นทางเสด็จสำรองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง…

[ 09-12-2560 ] Hits:3

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2560

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุ…

[ 06-12-2560 ] Hits:7

ร่วมนำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ

ร่วมนำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธา…

[ 06-12-2560 ] Hits:4

ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

[ 06-12-2560 ] Hits:5

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด พร้อมหลอดขนาด 200 ซีซี. สำหรับให้นักเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ได้ดื่มในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียนที่ 2/2560 [ 04/10/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด พร้อมหลอดขนาด 200 ซีซี. สำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ได้ดื่มในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จำนวน 130 วัน [ 04/10/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ยามรักษาความปลอดภัย ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถรถกู้ชีพ (ผลัดกลางคืน) ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถรถกู้ชีพ (ผลัดกลางวัน) ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถรถกู้ชีพ (กลางคืน) [ 27/07/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถบรรทุกขยะ [ 27/07/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานประจำรถขยะ ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/60 ]
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคล คนงานเกษตรประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลบุ่งหวาย [ 27/07/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ 9 เส้นบ้านเลขที่ 130 - บ้านเลขที่ 146 หมู่ 9 บ้านห่องชัน [ 31/07/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ 13 บ้านโนนบอน เส้นบ้านนายสุริยันต์ ถึงบ้านนายบุญมี [ 31/07/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ [ 25/05/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน [ 28/04/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 3 แห่ง [ 28/04/60 ]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 4 เส้นทาง ตำบลบุ่งหวาย [ 16/03/60 ]
ราคากลางโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านท่างอย พร้อมปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนดิน [ 16/03/60 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามรํูปแบบและรายการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายกำหนด จำนวน 9 โครงการ [ 28/11/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน [ 14/11/59 ]
ราคากลางการจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 ซอยบ้านร่วมสร้าง ตำบลบุ่งหวาย [ 06/10/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหอ หมู่ที่ 1 บ้านโนนน้อย [ 13/06/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.บุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน [ 17/05/59 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่งหวาย จำนวน 3 ศูนย์ [ 17/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน (ตัดใหม่) หมู่ที่ 13 บ้านโนนบอน [ 03/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 [ 01/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ จำนวน 140 วัน ๆละ 172 คน [ 02/11/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 130 วัน ๆละ 823 คน [ 02/11/58 ]
รายงานราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา [ 16/09/58 ]
ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานประจำรถกู้ชีพผลัดกลางวัน/กลางคืน จำนวน 5 อัตรา [ 16/09/58 ]
ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 อัตรา [ 16/09/58 ]
ราคากลางจ้างเหมาบริการรายบุคคล คนงานขับรถยนต์กู้ชีพผลัดกลางคืน จำนวน 1 อัตรา [ 16/09/58 ]
รายงานราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.บุ่งหวาย (2) [ 21/08/58 ]
รายงานราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.บุ่งหวาย [ 21/08/58 ]
รายงานราคากลางโครงการก่อสร้างห้องประชาสัมพันธ์ อบต.บุ่งหวาย [ 10/08/58 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 16/06/58 ]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย จำนวน 13 เส้นทาง [ 16/06/58 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตตำบลบุ่งหวาย จำนวน 6 แห่ง [ 16/06/58 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 3 แห่ง [ 16/06/58 ]