ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:41

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:49

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:46

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:38

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:39

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต.บุ่งหวาย ตามแบบ อบต.บุ่งหวาย กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. 2 ข้างทาง หมู่ที่ 3 (เส้นทางบ้านนายหนูพร ถึง บ้านโนนแดง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (เส้นทางบ้านนายพีระพัฒน์ ถึง โรงเรีบนบ้านบุ่งหวาย ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ www.gprocurement.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจัดซื้อน้ำเปล่าแบบขวด จำนวน 1 รายการ นั้น บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว....

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำเปล่าแบบขวด จำนวน 1 รายการ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จำนวน 4 รายการ นั้น บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว....

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จำนวน 4 รายการ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จำนวน 1 รายการ นั้น บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว....

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี จำนวน 1 รายการ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมฯ จำนวน 1 รายการ นั้น บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว....

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมฯ จำนวน 1 รายการ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะฯ จำนวน 1 รายการ นั้น บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว....

   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะฯ จำนวน 1 รายการ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ นั้น บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว....

   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ นั้น บัดนี้มีร้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ของการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้แล้ว....

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.bungwai.go.th

 
 
Powered by Phoca Download