ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:41

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:49

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:46

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:38

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:39

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง คนงานเกษตร (สังกัด สำนักงานปลัด) และ คนงานทั่วไป (สังกัด กองคลัง) รวม จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา โดยคณะกรรมการฯ ได้ทำการสรรหาและเลือกสรรบุคลตามคุณสมบัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง คนงานเกษตร (สังกัด สำนักงานปลัด) และ คนงานทั่วไป (สังกัด กองคลัง) รวม จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา 

 

     โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง วัน เวลา และสถานที่สอบ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง คนงานเกษตร (สังกัด สำนักงานปลัด) และ คนงานทั่วไป (สังกัด กองคลัง) รวม จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

 

     ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ม.ค. 2561 ในวันและเวลาราชการ

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 8646 00805 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ของ อบต. www.bungwai.go.th

     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ลงวันที่ 8 เม.ย. 2558 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6 จำนวน  1  อัตรา นั้น   

 

     บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้น และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงขอกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ดังปรากฎตามเอกสารนี้

 

   จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ได้ที่นี่...

 

     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ลงวันที่ 8 เม.ย. 2558 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6 จำนวน  1  อัตรา นั้น  

     บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่

          1. นางสาวชญาดา เพ็ญสุข นักวิชาการศึกษา 6ว สังกัด อบต.หนองขอน
          2. นางสาวณัฐปภัสร์ อุทธการ นักพัฒนาชุมชน 6ว สังกัด อบต.บุ่งหวาย

     จึงแจ้ง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ที่นี่...

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

     อาศัยอำนาจตามความแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  24  ตุลาคม 2545  และข้อ 91  ข้อ  99  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  26 มกราคม  2558  จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) จำนวน  1  อัตรา มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่...

      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกสอบเปลี่ยนสายงานฯ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนง(ภาค ข) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนนักงานส่วนตําบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)

 
 
Powered by Phoca Download