ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพระราชพิธีได้เข้าตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 กองพระราชพิธีได้เข้าตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วมการเตรียมการรับ-เสด็จ และร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดบ้านวังยาง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ คณะนักวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ซึ่งเดินทางมาถึงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ คณะนักวิ่ง ปั่น ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค ซึ่งเดินทางมาถึงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

     วันที่ 25 กรกฏาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย โดยมีนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ นายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกอบต.บุ่งหวาย นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกอบต.บุ่งหวาย นายอนุชา วงศ์ห่วง กำนันตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน และชาวบ้านตำบลบุ่งหวาย ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ และได้เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการชุมชนปลอดขยะ มลภาวะมลพิษ เพิ่มความสุขในชุมชนให้น่าอยู่ ประจำปี 2560

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดขยะ มลภาวะมลพิษ เพิ่มความสุขในชุมชนให้น่าอยู่ ณ ศูนย์อำนวยประสานโครงการพัฒนาเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดบ้านวังยางเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

     วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภา ม.5, 12,14 ,17 ผู้นำชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดบ้านวังยางเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณหมู่บ้านสถานี ม.4

     วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย อสม. และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณหมู่บ้านสถานี ม.4 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมโครงการ 9101 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

    วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับ ศบ.กต.บุ่งหวาย ประชุมโครงการ 9101 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย 

อ่านเพิ่มเติม...

กองพระราชพิธีได้จัดประชุมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อระฆังเนื้อสัมฤทธิ์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 กองพระราชพิธีได้จัดประชุมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อระฆังเนื้อสัมฤทธิ์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ วัดบ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำกิจกรรม ทำบุญ ถวายปัจจัย เครื่องไทยทานและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องบ้านบุ่งหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนร่วมทำกิจกรรม ทำบุญ ถวายปัจจัย เครื่องไทยทานและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดบ้านบุ่งหวาย และวัดบ้านโนนบอนทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนเข้าวัด ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 รวมทั้งหมด 20 หมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...