ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:35

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:44

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:40

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:33

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:33

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:34

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการ : ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ(สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาง ณ คลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟบ้านวังยาง ม.5 ,12,14,17 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีได้โครงการ มีพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบบ้านบ้านวังยางร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

      วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองสวัสดิการสังคม

      วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองสวัสดิการสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นตำบลบุ่งหวายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นตำบลบุ่งหวายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทั้ง 20 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาดถนนเริ่มต้นสี่แยกทางไปบ้านวังยาง-โนนบอนถึง ถนนทางเข้าบ้านท่างอย

   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาดถนนเริ่มต้นสี่แยกทางไปบ้านวังยาง-โนนบอนถึง ถนนทางเข้าบ้านท่างอย

อ่านเพิ่มเติม...

จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

    วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ประชุมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาดถนนเริ่มต้นสี่แยกทางไปบ้านท่างอย-โนนบอนถึง ถนนทางเข้าบ้านวังยาง

     วันที่ 26 มกราคม 2561เวลา 09.00 -12.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาดถนนเริ่มต้นสี่แยกทางไปบ้านท่างอย-โนนบอนถึง ถนนทางเข้าบ้านวังยาง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกิจกรรม"สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 " ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยประจำตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 23 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวาย ร่วมต้อนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกิจกรรม"สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 " ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยประจำตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ตรวจเยี่ยมสถานที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการอุบลราชธานี

     วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ท่านนายอำเภอวารินชำราบตรวจเยี่ยมสถานที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะผู้ว่าราชการอุบลราชธานี ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 งาน " สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 " ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยประจำตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมงาน " สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 " ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

   วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมงาน " สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 " ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...