ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:41

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:49

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:46

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:38

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:39

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

    วันที่ 18 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นายอนุชา วงศ์ห่วง กำนันตำบลบุ่งหวาย และนางสำรวย กิจธรรม เลขานายก ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะด้วยคณะผู้นำเครือข่ายสุขภาพตำบลหมื่นไวย ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อยต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day เตรียมจัดงาน สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5

    วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณทางเข้าศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย เพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดงาน สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (NBT UBON) เปิดงาน "สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่5 " ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยประจำตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมสถานที่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย

    วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมสถานที่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี (NBT UBON) เปิดงาน "สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 " ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยประจำตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

    วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

     วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

   วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผอ.รพ.สต.โนนน้อย สถานีตำรวจภูธรห้วยขะยุง และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

    วันที่ 11 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ต้อนรับจากตัวแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561 และของขวัญในงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารได้มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านบุ่งหวายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

    วันที่ 11 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหารได้มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านบุ่งหวายเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสัญจรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคม ม.19

    วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสัญจรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคม ม.19

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีปิดการอบรม โครงการชุมนุมนักปราชญ์สูงวัยไม่ทิ้งกันปี 2560

    วันที่ 8 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม โครงการชุมนุมนักปราชญ์สูงวัยไม่ทิ้งกันปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน

อ่านเพิ่มเติม...