ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ช่อง 11 (NBT) ได้ลงพื้นที่ทำข่าวของดีตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ช่อง 11 (NBT) ได้ลงพื้นที่ทำข่าวของดีตำบลบุ่งหวาย การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ณ บ้านบุ่งหวาย ม.8 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้วัตถุดิบธรรมชาติ มีคุณภาพทนทาน โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาดตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ. ณ. บริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16

      วันที่ 20 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมคณะผู้บริหาร. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน. ลูกจ้างทุกคนและจิตอาสาร่วมทำความสะอาดตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ. ณ. บริเวณ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ นายภัทร์นันท์ บุญมานัด ปลัดอำเภออาวุโส ตรวจเยี่ยมอบต.บุ่งหวาย

      วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประธานสภาฯ สมาชิกสภา สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ทั้งสองแห่ง ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ นายภัทร์นันท์ บุญมานัด ปลัดอำเภออาวุโส ตรวจเยี่ยมอบต.บุ่งหวาย เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจน ทุกข์ สุข ของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน นำไปสู่เป้าหมาย " วารินชำราบ สุข สงบ รุ่มเย็น " และมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งหวาย และ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เกษตร อบต.บุ่งหวาย

      วันที่ 18 ธันวาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เกษตร อบต.บุ่งหวาย พร้อมออกดูแหล่งทำไม้กวาดทางมะพร้าวของดีตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ บุ่งหวายพาเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ควายไทย กระบือเผือก (ควายด่อน)

          องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมต้อนรับ ท่านนายอำเภอวารินชำราบ ท่านฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบวันนี้ที่ท่านได้แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ บุ่งหวายพาเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ควายไทย กระบือเผือก (ควายด่อน)

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่งนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น (ปั่นจักรยาน ปั่นผักและผลไม้ ปั่นงาน) ปั่นชมแม่น้ำสองสี

     วันที่ 13 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น (ปั่นจักรยาน ปั่นผักและผลไม้ ปั่นงาน) ปั่นชมแม่น้ำสองสี โดยท่านนายอำเภอวารินชำราบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ เป็นประธานเปิดงานและท่านภัทรนันท์ บุญมานัด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม. โรงเรียน และชมรมลำน้ำมูลไซคลิ้ง (เสือห้วยขะยุง) ชมรมเสือบุ่งหวาย ชมรมเสือกันทรารมย์ ภาคีเครื่อข่ายชมรมปั่นจักรยาน ได้ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเตรียมสถานที่เส้นทางเสด็จสำรองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดพักรถ หน่วยงานต่างๆเพื่อความสะดวกเส้นทางเสด็จ

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมเตรียมสถานที่เส้นทางเสด็จสำรองเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ถูกกำหนดให้เป็นจุดพักรถ หน่วยงานต่างๆเพื่อความสะดวกเส้นทางเสด็จ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2560

     วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนธันวาคม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมนำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ

     วันที่ 6 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้นำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมต้อนรับ หัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่คือ พ.จ.ต.บรรลุกาล เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งย้ายมาจาก อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม และท่านวิทยา ดีมี ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม พร้อมญาติมาส่ง โดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้กล่าวต้อนรับและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างมีความยินดีเป็นยิ่งที่ได้ต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...