ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558

วันที่ 9 มกราคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อบต.บุ่งหวาย ร่วมกับ พี่น้องประชาชนในตำบลบุ่งหวาย โรงเรียน บุ่งหวาย วังยาง โนนบอน ดอนชาด ท่างอย ห่องชัน รพ.สต. ต.บุ่งหวาย และสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบล

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ศาลาประชาคมวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทงตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2557

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2557 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning day

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ทำความอะอาดบริเวณสำนักงานและรอบนอกในเขตตำบลบุ่งหวาย ตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" Big Cleaning day

อ่านเพิ่มเติม...

งานบุญกฐินวัดป่านานชาติ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ตำบลบุ่งหวายได้จัดงานบุญกฐินวัดป่านานชาติ วัดป่านานชาติเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่มีพระชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ มาออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการซ่อมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 57 องค์การส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ได้ออกซ่อมแซมถนนของบ้านโนนน้อยหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่หวาย ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ณ บ้านบุ่งหวายหมู่ที่ 18 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อบรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ ได้ต้อบรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าดูงานการบริหารจัดการของ ศูนย์กู้ชีพตำบลบุ่งหวาย ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นด้านการแพทยฉุกเฉินระดับประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าป้องกันฯ และช่างโยธา ออกพื้นที่ตรวจสอบสถาการณ์น้ำในตำบลบุ่งหวาย

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 นำโดยนายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าป้องกันฯ และช่างโยธา ออกพื้นที่ตรวจสอบสถาการณ์น้ำในตำบลบุ่งหวาย ระดับน้ำหาดวังยาง จุดที่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี มาบรรจบกัน เหลืออีกประมาณ 1 เมตร จะเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร สถานการณ์น้ำในตำบลบุ่งหวาย ยังคงไม่น่าไว้ใจ สายด่วน องค์การบริหารส่วนตำบล 086-4600806

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมฝึกอาชีพ การทำพวงหรีดจากดอกไม้

เมื่อวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมฝึกอาชีพ การทำพวงหรีดจากดอกไม้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การให้บริการคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดคุณภาพ

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ พร้อมกำนันตำบลบุ่งหวาย คณะกรรมการประเมิณ ร่วมประเมิณการให้บริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนน้อย การให้บริการคลีนิคโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...