ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:41

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:49

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:46

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:38

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:39

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตีรยมร่วมก ฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

    เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 ในปี พ.ศ.2558 นี้ จังหวัดอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงาน " ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี “ ระหว่างวันที่ 15–18 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับกิจกรรมที่ถือเป็นจุดเด่นของงาน จะมีขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 คือพิธีเปิดงาน " ใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี “ เริ่มเวลา 15.00 น. ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 6 หมื่นคน จะร่วมกันฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณทุ่งศรีเมืองและพื้นที่โดยรอบ โดยใช้เพลงประกอบการแสดง 3 เพลง คือ เพลงอุบลราชธานี เพลงรำบายศรี และเพลงรำตังหวาย  ทางตำบลบุ่งหวายมีประชาชน ร่วมรำเพื่อเข้าร่วมเป็นร่วมกันฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

 

อ่านเพิ่มเติม...

แผนการลงพื้นที่ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 ( เริ่มรับเงินตั้งแต่ ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป )เริ่มต้นวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2558

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จะออกให้บริการประชาชน ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ( รายใหม่ ) รวมทั้งผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ในพื้นที่ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2560 ( เริ่มรับเงินตั้งแต่ ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ) เริ่มต้นวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2558 ตามตารางที่กำหนด

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญใส่บาตรวันออกพรรษาวัดบ้านโนนบอน

     วันที่ 27 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญใส่บาตรวันออกพรรษาวัดบ้านโนนบอน

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ร่วมงานสังฆทานที่วัดบ้านบุ่งหวาย

     วันที่ 25 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมงานสังฆทานที่วัดบ้านบุ่งหวาย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประจำปี 2558

     วันที่ 22 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนน้อย ได้จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ประจำปี 2558 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม. ตำบลบุ่งหวาย และผู้สูงอายุทั้งตำบลบุ่งหวาย ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนน้อย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษา

     วันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ต้นปีงบประมาณ 2559

     วันที่ 9 ตุลาคม 2558  นายสมบูรณ์ โสภีพนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และเจ้าหน้าที่ ได้ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ต้นปีงบประมาณ 2559 ซึ่งอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รีบดำเนินการให้พี่น้องประชาชนได้รับเบี้ยยังชีพโดยเร็วที่สุด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองราชบุรี

     วันที่ 25 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองราชบุรี ศึกษาดูงานเรื่องทำไม้กวาด จากกลุ่มทำไม้กวาดตำบลบุ่งหวาย นำโดยท่านนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองราชบุรี และคณะ

 

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ให้ประชาชน แต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีการใช้ผ้าไทยและผ้าท้องถิ่นในทุกวันศุกร์

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน แต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้มีการใช้ผ้าไทยและผ้าท้องถิ่นในทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้ความสำคัญของผ้าไหม ผ้าฝ้าย รวมถึงผ้าชนิดอื่นๆ อยากให้ช่วยกันครับ เพราะหากนิยมใส่มากขึ้นจะเพิ่มยอดการซื้อได้ให้เกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิตผ้าไทย ได้มากขึ้นครับ กินของไทยใช้ของไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบปัจจัยการผลิต (พันธ์พืช) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 2558

     วันที่ 1 กันยายน 2558 ท่านนายอำเภอวารินชำราบ ท่านวิรุต วิชัยบุญ มาเป็นประธานในพิธีมอบปัจจัยการผลิต ( พันธ์พืช ) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 2558 โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับ ศุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลบุ่งหวาย มอบพันธ์พืชให้แก่พี่น้องเกษตรกรในอำเภอวารินชำราบ ทั้ง 9 ตำบล โดยมอบผ่านตัวแทนเกษตรกรของแต่ละตำบล เป็นผู้รับมอบไปแจกให้ถึงมือพี่น้องเกษตรกร

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมงานบุญสังฆทานประจำตำบลบุ่งหวาย ณ วัดบ้านโนนน้อย

วันที่ 23 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมงานบุญสังฆทานประจำตำบลบุ่งหวาย ณ วัดบ้านโนนน้อย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...