ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับการตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินการตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ

ร่วมรับการตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินการตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประ…

[ 19-02-2561 ] Hits:5

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

[ 19-02-2561 ] Hits:4

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหั…

[ 16-02-2561 ] Hits:5

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

[ 15-02-2561 ] Hits:5

ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมา…

[ 13-02-2561 ] Hits:5

ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ…

[ 12-02-2561 ] Hits:16

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบุญกฐินวัดป่านานชาติ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ตำบลบุ่งหวายได้จัดงานบุญกฐินวัดป่านานชาติ วัดป่านานชาติเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ ๗ บ้านบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดที่มีพระชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ มาออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการซ่อมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 57 องค์การส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ได้ออกซ่อมแซมถนนของบ้านโนนน้อยหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่หวาย ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ณ บ้านบุ่งหวายหมู่ที่ 18 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อบรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพ ได้ต้อบรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้าดูงานการบริหารจัดการของ ศูนย์กู้ชีพตำบลบุ่งหวาย ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่นด้านการแพทยฉุกเฉินระดับประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าป้องกันฯ และช่างโยธา ออกพื้นที่ตรวจสอบสถาการณ์น้ำในตำบลบุ่งหวาย

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 นำโดยนายสมศักดิ์ มะหาลี รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าป้องกันฯ และช่างโยธา ออกพื้นที่ตรวจสอบสถาการณ์น้ำในตำบลบุ่งหวาย ระดับน้ำหาดวังยาง จุดที่แม่น้ำมูลและแม่น้ำชี มาบรรจบกัน เหลืออีกประมาณ 1 เมตร จะเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร สถานการณ์น้ำในตำบลบุ่งหวาย ยังคงไม่น่าไว้ใจ สายด่วน องค์การบริหารส่วนตำบล 086-4600806

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมฝึกอาชีพ การทำพวงหรีดจากดอกไม้

เมื่อวันที่ 23-25 กรกฏาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกับแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ บรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมฝึกอาชีพ การทำพวงหรีดจากดอกไม้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน การให้บริการคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดคุณภาพ

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ พร้อมกำนันตำบลบุ่งหวาย คณะกรรมการประเมิณ ร่วมประเมิณการให้บริการ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนน้อย การให้บริการคลีนิคโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานตำบล ร่วมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมพร้อมจัดกิจกรรม อาทิเช่น หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายสัมประสิทธิ์สิทธิประสงค์,มนทลทหารบกที่ 22 , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบุ่งหวาย,กลุ่ม อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนน้อย-ทุ่งบอน , สถานีตำรวจห้วยขะยุง เข้าร่วมโครงการปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2557 บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานตำบลและชาวบ้านตำบลบุ่งหวาย ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2557 โดยใช้ชื่อว่า บุ่งหวายเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 25 of 25