ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

    วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม อบต.บุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองช่าง

     วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองช่าง

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 1และหมู่ 11

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ 1และหมู่ 11 เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้นำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบและศาลาประชาวารินชำราบโดยนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

     วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) จากบริษัททิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊บ จำกัดมหาชน

     วันที่24 พฤศจิกายน 2560 นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ร่วมงานพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียน ด้วยโรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารเรียนจากบริษัททิสโก้ไฟแนนเซียลกรุ๊บ จำกัดมหาชน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมนำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี

   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประธานสภา สมาชิก ผู้ใหญ่บ้านม.1 จิตอาสา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้นำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณหน้าอบต.ถนนทางหลวงหมายเลข 226 และบริเวณบ้านโนนน้อย ม.1

   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน และจิตอาสาม.1 ได้ร่วมกันทำความสะอาด ณ บริเวณหน้าอบต.ถนนทางหลวงหมายเลข 226 และบริเวณบ้านโนนน้อย ม.1 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมภาคีเครือข่ายและคณะทำงานโครงการ " สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวาย"

    วันที่ 21พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดประชุมภาคีเครือข่ายและคณะทำงานโครงการ " สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวาย" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยนายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

     วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และพนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

อ่านเพิ่มเติม...