ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

     วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ ทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ ร่วมโครงการ "ตลาดประชารัฐ"

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ขอเชิญผู้ประกอบการรายใหม่ ทุกกลุ่มประเภทสินค้า ทุกระดับ ( สินค้าเกษตร OTOPS SMES วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ) ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "ตลาดประชารัฐ" ในระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขต ทุกเขต ส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ ทั่วประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.market.moi.go.th

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ ลานจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ ลานจอดรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมนำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้นำอาหารใส่ปิ่นโต ห่อข้าว มารับประทานอาหารเที่ยง ตามนโยบายท่านผู้ว่าอุบลราชธานี ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่รณรงค์ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก โดยการห่ออาหารมารับประทานอาหารเที่ยงทุกวันพุธ เพื่อสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกที่ดี ช่วยลดโลกร้อน

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปีงบประมาณ 2562

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ขอประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง เดือนพฤศจิกายนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

   1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560
    2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ระหว่างวันที่ 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
   2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
   3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ ธ.ก.ส. ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิพร้อมสำเนา (สำเนาเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองสวัสดิการสังคม

    วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองสวัสดิการสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำบ้านบุ่งหวาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเจาะตรวจความหนาของคอนกรีต ม.1 , ม.3 และ ม.6 เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานที่กำหนด

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กองช่างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ออกเจาะตรวจความหนาของคอนกรีต ม.1 , ม.3 และ ม.6 เพื่อให้เป็นไปตามมาตฐานที่กำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 20 หมู่บ้าน

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 20 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...