ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมสัญจรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยางตก ม.17

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยางตก ม.17

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 และนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ได้มอบรางวัลแก่นางนพมาศประจำปี 2560 และนายภัทรนันท์ บุญมานัด ปลัดอำเภออาวุโส ร่วมงาน โดยมีคณะผู้บริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ประธานสภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2560

      ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจะจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 3พฤศจิกายน 2560 จึงประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครการประกวดนางนพมาศ และเอกสารรายละเอียด ในการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

      วันที่ 31 ตุลาคม 2560   นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันที่ 3 พ.ย. 2560 เชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภา อบต.บุ่งหวาย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้พูดคุยกับพนักงานส่วนตำบล

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

      นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ อำเภอวารินชำราบ

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ อำเภอวารินชำราบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหวาย

    วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ประชุม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหวายห้องเล็ก

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการ พนักงานส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมประชุมข้าราชการ พนักงานส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านโนนบอน

    วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านโนนบอน เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...