ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้จากกองคลัง

     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้จากกองคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 5 ตุลาคม 2560  นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ออกพื้นที่สำรวจทำนบห้วยหม้อทอง เส้นถนนริมแม่น้ำมูล

     วันที่ 3 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ออกพื้นที่สำรวจทำนบห้วยหม้อทอง เส้นถนนริมแม่น้ำมูล เพื่อประมาณการของการของบประมาณเข้าจังหวัดมาพัฒนาตอไป..

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภา อบต.บุ่งหวาย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกอบต.บุ่งหวาย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเกษียณคุณครูธีระพงษ์ จันทรทรง และคุณครูทรงชัย ขัมภรัตน์ ณ โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมงานเกษียณคุณครูธีระพงษ์ จันทรทรง และคุณครูทรงชัย ขัมภรัตน์ ณ โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน ณ ศาลากลางบ้านท่างอย ม.6

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน ณ ศาลากลางบ้านท่างอย ม.6

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานโครงการร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยสู่บ้านสะอาดชาวประชาสุขภาพดี ณ ศาลากลางบ้านทุ่งบอน ม.2

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยสู่บ้านสะอาดชาวประชาสุขภาพดี ณ ศาลากลางบ้านทุ่งบอน ม.2

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

       วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเกษียณให้นางณัฐยาวตี อุณหเลขกะ หัวหน้าสำนักปลัด ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

       วันที่ 27 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดงานเกษียณให้นางณัฐยาวตี อุณหเลขกะ หัวหน้าสำนักปลัด ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดบ้านบุ่งหวาย ประจำปี 2560

       วันที่ 26 กันยายน 2560 นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นายอนุชา วงศ์ห่วง กำนันตำบลบุ่งหวาย เลขานายกอบต.บุ่งหวาย พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในเขตตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญสังฆทานที่วัดบ้านบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเกร็ดความรู้จากสำนักงานปลัดและนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายพูดคุยพบปะกับพนักงานส่วนตำบล

       วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระเกร็ดความรู้จากสำนักงานปลัดและนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายพูดคุยพบปะกับพนักงานส่วนตำบล

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดเปิดงานโครงการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ (ลูกประคบ) ณ ศาลากลางบ้านโนนบอน ม.20

       วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงานโครงการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ (ลูกประคบ) ณ ศาลากลางบ้านโนนบอน ม.20

อ่านเพิ่มเติม...