ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:41

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:49

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:46

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:38

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:39

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 20 หมู่บ้าน

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ทั้ง 20 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมสัญจรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยางตก ม.17

      วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมประชุมสัญจรสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบุ่งหวายประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ศาลาประชาคม บ้านวังยางตก ม.17

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 และนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ ได้มอบรางวัลแก่นางนพมาศประจำปี 2560 และนายภัทรนันท์ บุญมานัด ปลัดอำเภออาวุโส ร่วมงาน โดยมีคณะผู้บริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ประธานสภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2560

      ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจะจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 3พฤศจิกายน 2560 จึงประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครการประกวดนางนพมาศ และเอกสารรายละเอียด ในการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

      วันที่ 31 ตุลาคม 2560   นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันที่ 3 พ.ย. 2560 เชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภา อบต.บุ่งหวาย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและนายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้พูดคุยกับพนักงานส่วนตำบล

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

      นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถ่ายภาพการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านคอร์ปชั่น ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ อำเภอวารินชำราบ

     วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ อำเภอวารินชำราบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหวาย

    วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ประชุม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหวายห้องเล็ก

 

อ่านเพิ่มเติม...