ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชนบ้านท่างอยตก ณ ศาลากลางบ้านท่างอยตก

       วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกอบต.บุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชนบ้านท่างอยตก ณ ศาลากลางบ้านท่างอยตก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานบุญสังฆทานประจำตำบลบุ่งหวาย วัดบ้านห่องชัน ประจำปี 2560

       วันที่ 17 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชน ร่วมงานบุญสังฆทานประจำตำบลบุ่งหวาย วัดบ้านห่องชัน ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภัย ประจำปี 2560

       วันที่ 5 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อพปร.ตำบลบุ่งหวาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอักคีภัย ประจำปี 2560 ณ ศาลาประชาคม ม.๘ บุ่งหวายตก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาดภายในตำบล บ้านโนนสวน ม.11 เพื่อให้ตำบลบุ่งหวาวสะอาดหน้าอยู่ยิ่งขึ้น

       วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมทำความสะอาดภายในตำบล บ้านโนนสวน ม.11 เพื่อให้ตำบลบุ่งหวาวสะอาดหน้าอยู่ยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560

    วันที่ 29 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภา อบต.บุ่งหวาย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกอบต.บุ่งหวาย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญถวายสังฆทานประจำตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2560

    วันที่ 27 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวในเขตตำบลบุ่งหวาย ร่วมทำบุญถวายสังฆทานประจำตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2560 ซึ่งมีพระชาวต่างชาติหลากหลายประเทศ มาศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกับผู้นำชุมชนชาวบ้านห่องชัน ออกซ่อมแซมถนนสาย โนนน้อย-ห่องชัน

    วันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองช่างฯ อบต.บุ่งหวาย พร้อมด้วยผู้นำชุมชนชาวบ้านห่องชัน ออกซ่อมแซมถนนสาย โนนน้อย-ห่องชัน เพื่อให้สะดวกในการสัญจร

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำความสะอาดหมู่บ้านโนนบอน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 24 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมทำความสะอาดหมู่บ้านโนนบอน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 21 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

     วันที่ 17 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภา อบต.บุ่งหวาย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกอบต.บุ่งหวาย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณหมู่บ้านดอนชาด หมู่ 3

     วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายนำโดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณหมู่บ้านดอนชาด หมู่ 3 

อ่านเพิ่มเติม...