ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง

     วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายนำโดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภา อบต.บุ่งหวาย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกอบต.บุ่งหวาย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่ชาติ 2560 ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ

     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายนำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันแม่แห่ชาติ 2560 ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำกิจกรรมวันแม่ชาติ 12 สิงหาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องบ้านบุ่งหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนบอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนร่วมทำกิจกรรมวันแม่ชาติ 12 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดี เด่นระดับประเทศปี 2560

     วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลบุ่งหวายผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดี เด่นระดับประเทศปี 2560 ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อยเป็นตัวแทนภาคเพื่อเข้ารับการประเมินคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณหมู่บ้านท่างอย ม.6 และ ม.15

    วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งหวายนำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ลูกจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ในบริเวณหมู่บ้านท่างอย ม.6 และ ม.15

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนสิงหาคม2560

    วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประชุม ประจำเดือนสิงหาคม2560 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประจำเดือนสิงหาคม 2560

    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยมีคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

    วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

    วันที่ 3 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายประจำเดือนสิงหาคมทั้ง 20 หมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้าร่วม การรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดบ้านวังยาง

    วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้าร่วม การรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดบ้านวังยาง 

อ่านเพิ่มเติม...