ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:41

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:49

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:46

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:38

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:39

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:40

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้าราชการ พนักงานส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมประชุมข้าราชการ พนักงานส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านโนนบอน

    วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รร.บ้านโนนบอน เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

    วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ทั้ง 20 หมู่บ้าน 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้จากกองคลัง

     วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้จากกองคลัง

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 5 ตุลาคม 2560  นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ออกพื้นที่สำรวจทำนบห้วยหม้อทอง เส้นถนนริมแม่น้ำมูล

     วันที่ 3 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ออกพื้นที่สำรวจทำนบห้วยหม้อทอง เส้นถนนริมแม่น้ำมูล เพื่อประมาณการของการของบประมาณเข้าจังหวัดมาพัฒนาตอไป..

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

      วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดย นายวุฒิพร แก้วพรหม ประธานสภา อบต.บุ่งหวาย สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกอบต.บุ่งหวาย และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเกษียณคุณครูธีระพงษ์ จันทรทรง และคุณครูทรงชัย ขัมภรัตน์ ณ โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมงานเกษียณคุณครูธีระพงษ์ จันทรทรง และคุณครูทรงชัย ขัมภรัตน์ ณ โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน ณ ศาลากลางบ้านท่างอย ม.6

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชน ณ ศาลากลางบ้านท่างอย ม.6

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานโครงการร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยสู่บ้านสะอาดชาวประชาสุขภาพดี ณ ศาลากลางบ้านทุ่งบอน ม.2

      วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยสู่บ้านสะอาดชาวประชาสุขภาพดี ณ ศาลากลางบ้านทุ่งบอน ม.2

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

       วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเกษียณให้นางณัฐยาวตี อุณหเลขกะ หัวหน้าสำนักปลัด ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

       วันที่ 27 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดงานเกษียณให้นางณัฐยาวตี อุณหเลขกะ หัวหน้าสำนักปลัด ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

อ่านเพิ่มเติม...