ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทาง โนนน้อย- นาโหนนน้อย ม.9 บ.ห่องชัน

วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 11:27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทาง โนนน้อย- นาโหนนน้อย ม.9 บ.ห่องชัน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,912,700 บาท

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ