รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

วันพฤหัสบดี, 06 พฤษภาคม 2564 15:06

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ