วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 10:23

ประกาศ สัญญาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการประกาศ สัญญาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด)ต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562 ที่กำหนดไว้แล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอ ประกาศ สัญญาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง)ต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ