วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 15:10

ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ