วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563 15:13

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2565

               องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2561-2565  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ