วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560 16:14

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) นั้น

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ