วันศุกร์, 27 เมษายน 2561 17:32

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม2560-31มีนาคม2561)

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประกาศ รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม2560-31มีนาคม2561) นั้น

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศ รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1ตุลาคม2560-31มีนาคม2561)   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ