วันอังคาร, 24 กันยายน 2562 13:33

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 และได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ลงนามบังคับใช้แล้ว

               องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ