วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560 13:09

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล จึงขอประกาศ   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ