วันจันทร์, 02 เมษายน 2561 15:04

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 1 รอบเดือนเมษายน 2561

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 1 รอบเดือนเมษายน 2561

               องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 1 รอบเดือนเมษายน 2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ