ประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ บริเวณโดมจอดรถเอนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่่วนราชการ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ