ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

 วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะทีมงานช่างชุมชนตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน อสม. ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานตำบลรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย และนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของพื้นที่กรณีการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ