ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 วันที่ 16 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รณรงค์การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชนในเขตตำบลบุ่งหวายม.3, ม.4 ,ม.7,ม.8,ม.9,ม.11,ม.18,ม.19พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และแจกเอกสารมาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ