ปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายนำโดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ รอบสวนสาธารณะหนองหอ ถนนทางหลวงหมายเลข 226 วาริน – ศรีสะเกษ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน 

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ