คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศปก.ตำบลบุ่งหวาย)ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการกิจการร้านค้า โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ ตามมาตรการผ่อนปรน ตามสถานการณ์ โควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวายพร้อมให้คำแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ