กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วัวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองหอ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา กำนันตำบลบุ่งหวาย ผู้นำชุมชน ผอ.รพ.สต.โนนน้อย ผอ.รพ.สต.ทุ่งบอน ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านดอนชาด ผอ.โรงเรียนบ้านท่างอย ผอ.โรงเรียนบ้านห่องชัน ครูกศน.ตำบลบุ่งหวาย นักเรียนกศน.ตำบลบุ่งหวาย ตัวแทนจากสภ.ห้วยะยุง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ