Print this page

โครงการวัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงานโครงการวัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน