ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันและองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการคัดแยกขยะ ตามประกาศเจตนารมณ์อำเภอคุณธรรม  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ