Print this page

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1ทศวรรษ บทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ สู่ พชอ.สังคมผู้สูงวัย

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1ทศวรรษ บทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ สู่ พชอ.สังคมผู้สูงวัย " กายฟิต จิตดี มีออม" และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนรู้การพัฒนาระบบผู้สูงวัย ของช่างชุมชนตำบลบุ่งหวายเพื่อรองรับผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี