พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการทำงานบริการสังคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานีซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย 14 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ