Print this page

ประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางบ้าน ม .16