ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัย)

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัย) ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายซึ่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564ได้เกิดเกตุวาตภัยทำให้ที่อยู่อาศัยประจำ(หลังคาบ้าน)ของรายนางบุญหลาย แก้วบัวเคน บ้านเลขที่87หมู่ 12 บ้านท่าขอนไม้ยุง ได้รับความเสียหายบางส่วน  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ