กองคลัง ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ณ บ้านท่างอย หมู่ที่ 6,15 ตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 29 มกราคม 2562 กองคลัง ได้ออกบริการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ณ บ้านท่างอย หมู่ที่ 6,15 ตามโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ