อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเด็กและเยาวชน วัดป่าอุบลแก้ว

     วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้จริยธรรม เพื่อเด็กเยาวชน ณ วัดป่าอุบลแก้ว บ้านดอนชาด ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนตัวแทนแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ