Print this page

พิธีอัญเชิญเครื่องสังฑทานพระราชทาน ณ วัดป่านานาชาติ

     วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องสังฑทานพระราชทาน ณ วัดป่านานาชาติ