Print this page

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />