Print this page

ต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ และนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุ่งบอน ผู้นำชุมชน อสม. ครูอาจารย์ นักเรียนร่วมต้อนรับ นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ และนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยให้สัมภาษณ์กับ ไทยรัฐ ช่อง 32 ณ บ้านท่างอย ม.6