Print this page

ประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวารินชำราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวารินชำราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอวารินชำราบเข้าร่วมประชุม โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ hr id="system-readmore" />