Print this page

ประชุมสัญจร กำนันตำบลผู้ใหญ่บ้าน ม.9

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านห่องชัน ม.9 hr id="system-readmore" />