โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรมดังนี้ - พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย - ปล่อยปลา ณ หนองน้ำสาธารณะ (หนองหอ) - ปลูกต้นไม้บริเวณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลบุ่งหวาย โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ