มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านตามโครงการปรับสภาพและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2562

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต.บุ่งหวายเป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านตามโครงการปรับสภาพและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2562 ให้กับนายประมูล คำงาม บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่13 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยได้รับงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ