ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

     วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเป็นตัวแทนของอำเภอวารินชำราบได้เข้าประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และได้จัดนิทรรศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” โดยพันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.บุ่งหวายเป็นผู้บรรยาย hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ