Print this page

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านห่องชัน

    วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. นางกิตติ์ธัญญา วาจาดี สส. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านห่องชัน ม.9 ต.บุ่งหวาย โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน ร่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม hr id="system-readmore" />