ลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562

    hr id="system-readmore" />วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เปิดประธานเปิดงานลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2562 “ คมเคียวเกี่ยวรวง สานต่อพอเพียง ร่วมเรียงเคียงใจ” ณ แปลงสาธิตศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวาย หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว และได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ